Halliprojektin vaiheet

Riihimäen Seudun Kennelkerho ry:n  koirien kilpailu- ja koulutuskeskuksen rakentamishankkeen vaiheita


Kuvia valmistuvasta hallista löydät kuvagalleriasta.2010

Vko 48Asennettiin turvalaseja ja nurkkatuentoja.
Vko 47Tehtiin loput täytöt ja hallin ympäriltä maatyöt.
21. ja 27.11.Sähkötyöt jatkuivat.
6.-7.11.Aloitettiin sähkötyöt ja siivoiltiin hallia talkoilla.
Vko 44-45Viimeisteltiin seinät ja asennettiin loput ikkunakehykset.
vko 42-43Tehtiin vesikattoan ja ulkoseiniin lomalaudoitusta, sekä asennettiin paneeleita päätykolmioihin. Talkoilla maalattiin ulkovuorauslautoja ja nosteltiin puutavaraa katolle ja lasitettiin ikkunoita.
14.-15.10.Asennettiin kattoristikot ja tehtiin katon jäykistys
vko 35Aloitettiin seinien pystytys ja lomalaudoituksen teko
11.8.Alkoi täyttö, routasuojaus, kiviaineksen levitys ja tärytys, aloitettiin seinäelementtien teko
2.-10.8.Muurattiin sokkeli
29.7.-1.8.Kannettiin loput harkot anturilinjan lähelle, purettiin antura-ja pilarimuotit, siivottiin rakennusaluetta
28.7.Valettiin pilarimuotit.
21.-27.7.Valmistettiin pilarimuotit ja asennettiin ne paikoilleen.
20.7.Valettiin antura
19.7.Pilarimuottien teko alkoi.
12.-16.7.Raudoitettiin anturaa ja runkopilareita.
Vko 29Aloitettiin ulkovuorilautojen pohjamaalaus.
Vko 28Aloitettiin ulkovuorauslautojen sahaus määrämittaan.
9.7.Anturalinjan teko ja valmistus valua varten käynnistyi.
29.6.-8.7.Rakennuspaikalle ajettiin maa-aineksia yhteensä 2000 tonnia.
Vkot
24-25
Kaivettu anturalinjat, asennettu salaoja putket, maadoitus, suodatinkangas jne.
Vkot
22-24
Jussi Hyttinen teki liimapuupilarin kiinnitykseen tarvittavat teräsosat.
26.5.Jussit Hyttinen ja Tötterman kaatoivat puut rakennuspaikalta. Mittaus tilattu, maanrakennustöiden on tarkoitus alkaa 1.6.2010
25.5.Pidettiin aloituskokous Hausjärven kunnanvirastolla. Mukana olivat pääsuunnittelija Jari Jokivuo, vastaavamestari Jarkko Mustakallio, RSKK:n puolesta valvojana toimiva Vesa Kuosmanen, urakoitsijan edustaja Marko Moilanen, rakennustarkastajat Matti Riihelä ja Kari Korhonen, sekä kuunteluoppilaana Anna-Maija Jämsén.

Helmikuussa

allekirjoitettiin urakkasopimus MJ Rakennusmaalaus Oy:n kanssa.


2009


Vuonna 2009

hallitus kokoontui kahdeksan kertaa käsittelemään hallihanketta.


Marraskuussa

RSKK ry:n hallitus päätti allekirjoittaa urakkasopimuksen ja siirtää rakentamisen aloitusta keväälle 2010.


Lokakuussa

Hämeen Työ- ja elinkeinokeskus antoi puoltavan päätöksen hankkeen tukemisesta EMO ry: n lausunnon mukaisesti 26.10.2009. Talkootyötunteja hankkeelle hyväksyttiin 550.


Elokuussa

EMO ry:n hallitus päätti antaa puoltavan lausunnon TE keskukselle 50 % tuesta hallihankkeelle.


Toukokuussa

jätettiin täydennetty hankehakemus liitteineen EMO ry:lle.


Maaliskuussa

jätettiin hallin rakennuslupa-anomus Hausjärven kunnalle ja myönteinen päätös saatiin 13.5.2009.

26.2.2009RSKK ry:n vuosikokous päätti, että rakennuslupa haetaan mahdollisimman pian ja hallihanke toteutetaan kokonaisurakkana jos hankkeelle saadaan tuki. Vuosikokous päätti myös, että urakoitsijaksi valitaan halvimman urakkatarjouskyselyn mukaisen tarjouksen jättänyt urakoitsija.

Urakkatarjoukset pyydettiin tammikuussa 2009 yhdeksältä Riihimäellä ja ympäristössä toimivalta rakennusalanurakoitsijalta. Tarjoukset liitteineen tuli jättää määräaikaan mennessä EMO ry:n toimistoon, jossa ne myös avattiin seuran puheenjohtajan Vesa Kuosmasen ja kolmen jäsenen toimesta. EMO ry: toiminnanjohtaja Esko Pietari oli paikalla varmentamassa, että kaikki jätetyt tarjoukset avataan ja kirjataan pöytäkirjaan. Neljä urakoitsijaa jätti tarjouksen.

2008


Rakennesuunnittelijaksi pyydettiin Kari Lohela

(tarjoukset suunnittelusta pyydettiin neljältä suunnittelijalta). Rakennesuunnitelmat valmistuivat marraskuussa 2008, jonka jälkeen täydennettiin urakkaohjelma, rakennusselostus ja muut kilpailuttamiseen tarvittavat asiakirjat. Myös pääpiirustukset tarkentuivat rakennepiirustusten valmistuttua.


Sähkö- ja valaistussuunnitelmat on laatinut sähköurakoitsija Hannu Heinonen

, joka on myös luvannut valvoa sähkötyötä, sekä tekemään niihin kuuluvat tarkastukset.


Pääsuunnittelijaksi pyydettiin arkkitehti Jari Jokivuo. Pääpiirustukset valmistuivat kesäkuussa 2008. Heinäkuussa jätettiin EMO ry:lle avustusanomus liitteineen. Syyskuussa TE – keskuksen rakennusinsinööri kävi katsomassa rakennuspaikan ja totesi sen olevan rakentamiseen sopiva.

Eri vaihtoehdoiksi tutkittiin teräs-, puu-, ja kaarihalli. Puurakenteisista halleista tutkittiin valmiselementti sekä paikallaan rakennettavan hallin vaihtoehto. Tutkittavista vaihtoehdoista suurin piirtein samaa hintaluokkaa olivat kaari- ja paikallaan rakennettava puuhalli, josta jälkimmäinen todettiin pitkäikäisemmäksi ja maisemaan paremmin sopivammaksi.

Rakentamiseen todettiin tarvittavan niin paljon ammattilaisia, että hanke päätettiin kilpailuttaa tehtäväksi kokonaisurakkana, josta jätettäisiin pois sähkö- sekä maalaustyöt ja niihin kuuluvat tarvikkeet. Ne tehtäisiin talkootyönä.

Pohjatutkimus teetettiin toukokuussa 2008.

Hallihankkeen perustelut toimitettiin EMO ry:lle vuoden 2008 alussa. EMO ry:stä todettiin, että hankkeemme olisi kehittämisohjelman mukainen ja hankeen valmistelua kannattaa edelleen jatkaa.


2007


Vuoden 2007 lopussa EMO ry. sai kuluvan kauden kehittämisohjelman

.

27.2.2007vuosikokous valtuutti hallituksen käynnistämään hallihankkeen ja jättämään sitä koskevan avustushakemuksen Yliset ry:lle (nykyisin EMO ry. Elävän Maaseudun Osaajat ry).

Myönteinen päätös suunnittelutarveratkaisuun Hausjärven kunnalta saatiin maaliskuussa 2007.

2006

7.6.2006RSKK ry:n ylimääräinen vuosikokous valtuutti hallituksen ostamaan lisämaata Kennelmaja-tilan naapurista. Kauppa toteutettiin heinäkuussa 2006. Samalla kokous valtuutti hallituksen hakemaan hallin rakentamiselle suunnittelutarveratkaisua Hausjärven kunnalta ja selvittämään rahoitusta.