Aktiivisuusvelvoite

Kerhon toimintaedellytyksiä ylläpidetään talkoovoimin, joten toimintamme kannalta on välttämätöntä, että mahdollisimman moni jäsenistä osallistuu työmäärän jakamiseen. Hallin käyttäminen edellyttää talkootuntivelvoitteen suorittamista. Talkoovelvoite on vuosittain vähintään 20 tuntia. Yhdistyksen kenttää saa käyttää ilman aktiivisuusvelvoitetteen suorittamista.

Hallimaksua ja aktiivisuusvelvoitetta ei vaadita huoltajan kanssa harrastavalta alaikäiseltä jäseneltä. Taloudessa tulee olla yksi hallimaksu ja aktiivisuusvelvoite suoritettu yhtä harrastavaa alaikäistä kohden, riippumatta siitä harrastaako huoltaja vai ei. Huoltajan kanssa harrastavan alaikäisen ikäraja on 18 vuotta.

Aktiivisuusvelvoitteen tarkastusajankohta on 1.9, jolloin velvoitteen tulee olla suoritettu. Ylimenevät tunnit nollautuvat seuraavan tarkastelujakson alussa. Niitä voi kuitenkin lahjoittaa toiselle jäsenelle, jolta tunteja puuttuu.


Aktiivisuusvelvoitetunteja voi kerätä

  • RSKK:n järjestämistä virallisista kilpailuista, kokeista sekä näyttelyistä
  • Tapahtumia valmistelevista etukäteen tehdyistä tehtävistä
  • Majan ja hallin huolto- ja kunnostustöistä
  • Itsenäisesti tehtävistä majan ja hallin siivouksista (sovittava erikseen)
  • Hallitus voi myöntää tunteja hyväksymistään muista tapahtumista (Siisti Riksu-siivoustalkoot jne)

Uudet jäsenet

Kesken kauden jäseneksi liittyvän henkilön aktiivisuusvelvoite lasketaan jäljellä olevan talkookauden täysien vuosineljänneksien mukaan. 

Esimerkki 1: uusi jäsen liittyy huhtikuussa.
Aktiivisuusvelvoite on 20h/vuosi ja talkookausi on 1.9.-31.8., joten hänen tulisi tehdä 5 tuntia talkoita elokuun loppuun mennessä lunastaakseen halliharjoitteluoikeuden seuraavaksi kaudeksi (20h jaettuna neljällä vuosineljänneksellä kertaa 1 täysi neljännes).

Esimerkki 2: uusi jäsen liittyy marraskuussa.
Aktiivisuusvelvoite on 20h/vuosi ja talkookausi on 1.9.-31.8., joten hänen tulisi tehdä 15 tuntia talkoita elokuun loppuun mennessä lunastaakseen halliharjoitteluoikeuden seuraavaksi kaudeksi (20h jaettuna neljällä vuosineljänneksellä kertaa 3 täyttä neljännestä).

Talkookauden täydet vuosineljännekset: 
syyskuu - marraskuu
joulukuu - helmikuu
maaliskuu - toukokuu
kesäkuu - elokuu


Hallin avain

RSKK:n jäsen ei voi lunastaa hallin avainta harjoittelua varten, jos aktiivisuusvelvoite ei ole täynnä. Avain tulee palauttaa, jos velvoite ei ole täyttynyt käynnissä olevan tarkastelujakson loppuun mennessä. Palautetun avaimen panttimaksun saa normaalisti takaisin. Avaimen voi lunastaa, kun aktiivisuusvelvoite on täytetty ja kun kausiharjoittelumaksu on maksettu.