Aktiivisuusvelvoite

RSKK:n aktiivisuusvelvoite 2019 eteenpäin


Kaikkien yhdistyksen hallin käyttäjien tulee osoittaa aktiivisuutensa suorittamalla vuosittain vähintään 20 aktiivisuusvelvoitetuntia. 

Yhdistyksen kenttää saa käyttää ilman aktiivisuusvelvoitetta.

Aktiivisuusvelvoitteen tarkastusajankohta on 1.9, jolloin velvoitteen tulee olla suoritettu ja ylimenevät tunnit nollautuvat seuraavan tarkastelujakson alussa.

Aktiivisuusvelvoitetunteja voi kerätä

- RSKK:n järjestämistä virallisista kilpailuista, kokeista sekä näyttelyistä
- Tapahtumia valmistelevista etukäteen tehdyistä tehtävistä
- Majan ja hallin huolto- ja kunnostustöistä
- Majan ja hallin siivouksista (sovittava etukäteen hallituksen kanssa)
- Hallitus voi myös harkinnan mukaan myöntää tunteja hyväksymistään muista tapahtumista


Hallin avain

RSKK:n jäsen ei voi lunastaa hallin avainta harjoittelua varten, jos aktiivisuusvelvoite ei ole täynnä. Avain tulee palauttaa, jos velvoite ei ole täyttynyt käynnissä olevan tarkastelujakson loppuun mennessä. Palautetun avaimen panttimaksun saa normaalisti takaisin. Avaimen voi lunastaa, kun aktiivisuusvelvoite on täytetty ja kun kausiharjoittelumaksu on maksettu.


Uudet jäsenet

Mikäli tapahtumia ei ole, joissa uusi jäsen voisi täyttää aktiivisuusvelvoitettaan ennen käynnissä olevan tarkastelujakson loppumista, he voivat harjoitella yhden kauden hallimaksuja vastaan. Uuden jäsenen on kuitenkin osoitettava aktiivisuutensa mahdollisimman pian. Uusi jäsen voi myös lunastaa hallin avaimen, mutta mikäli aktiivisuusvelvoite ei täyty ennen käynnissä olevan tarkastelukauden päättymistä, avain tulee palauttaa.