Tottelevaisuuskoe (TOKO)  

Tottelevaisuuskoulutuksen (toko) tavoitteena on opettaa koiralle asiallista ja hallittua käyttäytymistä sekä ohjaajalle koiran käsittelytaitoja. Tottelevaisuuskokeissa (eli toko-kokeissa) testataan koulutuksen tasoa eli koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä ja koiralle opetettujen liikkeiden hallintaa, saadaan tietoa koirien oppimiskyvystä sekä tarjotaan koirakolle harrastusmahdollisuus. Tottelevaisuutta voi harrastaa ilman kilpailullisia tavoitteita, sillä perustottelevaisuus kuuluu jokaiselle koiralle ja se luo myös pohjan muiden lajien harrastamiselle. 

Tottelevaisuuskokeeseen saavat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat. 

Tottelevaisuuskokeessa suoritetaan erilaisia tuomarin arvostelemia liikkeitä. Liikkeet vaihtelevat luokasta riippuen ja ovat esimerkiksi luoksetulo, noutokapulan pitäminen ja nouto, seuraaminen, ruutuun lähettäminen ja hyppyliike erilaisine variaatioineen.  

Lainaukset ja lisätietoja https://www.palveluskoiraliitto.fi/lajit/tottelevaisuuskoe-toko.html 

TOKO -kokeen luokat 

Alokasluokka (ALO) (Novice class) 

Kymmenen kuukautta täyttäneille koirille, jotka eivät ole saavuttaneet kolmea 1-palkintoa alokasluokassa. Koiran tulee siirtyä avoimeen luokkaan sen saavutettua kolmannen 1-palkinnon alokasluokassa. 

Avoin luokka (AVO) (Class 1) 

Koirille, jotka aikaisemmin ovat saaneet vähintään yhden 1-palkinnon alokasluokassa. Koeohjeissa on määritelty siirtymisvelvoite. 

Voittajaluokka (VOI) (Class 2) 

Koirille, jotka aikaisemmin ovat saaneet vähintään yhden 1-palkinnon avoimessa luokassa. Koeohjeissa on määritelty siirtymisvelvoite. 

Erikoisvoittajaluokka (EVL) (Class 3) 

15 kuukautta täyttäneille koirille, jotka ovat aikaisemmin saaneet vähintään yhden 1-palkinnon voittajaluokassa. 


Koulutustunnukset  

Alokasluokka (ALO) (Novice class)  

Säännöissä on määritelty, että koiran tulee siirtyä avoimeen luokkaan sen saatua kolmannen 1-palkinnon alokasluokassa (koulutustunnuksen TK1).  

Avoin luokka (AVO) (Class 1)  

Koira saa kilpailla yhden vuoden avoimessa luokassa sen saatua kolmannen 1-palkinnon avoimessa luokassa (koulutustunnuksen TK2)  

Voittajaluokka (VOI) (Class 2)  

Koira saa kilpailla yhden vuoden voittajaluokassa sen saatua kolmannen 1-palkinnon voittajaluokassa (koulutustunnuksen TK3) 

Tottelevaisuusvalion arvo (FI TVA)  

Koira saa tottelevaisuusvalion arvon, kun sillä on 3 x 1. palkinto tottelevaisuus-kokeen erikoisvoittajaluokassa vähintään kahden eri palkintotuomarin arvostelemana sekä vähintään laatumaininta "hyvä" näyttelyssä. 

Lainaukset ja lisätietoja: Tottelevaisuuskokeen säännöt ja koeohjeet https://www.virkku.net/files/toko/toko_tottelevaisuuskokeen%20saannot%20ja%20koeohjeet_voimassa%201_1_2022%20alkaen.pdf 

Suomen valionarvosäännöt https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/valionarvosaanta2013_paivitetty.pdf