RIIHIMÄEN SEUDUN KENNELKERHON KIINTEISTÖN JÄRJESTYSSÄÄNNÖTSäännöt päivitetty 2020¨    Kiinteistö on tarkoitettu yhdistyksen koiraharrastuksen ja kilpailutoiminnan keskukseksi.¨    Alueella oleskelu ja harjoittelu on sallittu jäsenille sekä vuoron varanneille käyttäjille. Varaustiedustelut:

https://riihimaenseudunkennelkerho.sporttisaitti.com/kennelmaja-ja-halli/varaukset-ja-tiedustelut/¨    Kiinteistön alueella sekä lähiympäristössä noudatetaan soveltuvin osin järjestyslakia ja jokamiehen oikeuksia, metsästyslain mukaista koirakuria sekä huomioidaan toiset harjoittelijat, naapurit ja ulkoilijat·      Tupakointi rakennuksissa ja niiden välittömässä läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

·      Mitään roskia ei jätetä maahan tai luontoon! Tumpit tuhka-astiaan, koiran jätökset pussissa roska-astiaan.

·      Majasta, hallista ja WC:istä käytön päättyessä kaikki roskat ulos roska-astiaan

·      Koirien ulkoilutus ensisijaisesti Selänojantien ja Kennelmajan välisellä osuudella tai mökkien tieosuudella vain pellon puolella. Älä pissata koiraasi sisääntuloväylille tai piha-alueelle.

·      Koirat ulkoilutetaan kytkettyinä alueella ja ympäristössä.

Harjoittelun edellyttämä irtipito sallittu.

·      Meluaminen ja äänihaittaa tuottava harjoittelu (haukuttaminen, harjoitusampuminen, piiskat) klo 21 jälkeen kielletty

·      Nurmikentällä kaikki moottoriajoneuvoilla liikkuminen ja pysäköinti ehdottomasti kielletty

·      Leiriytymisestä /majoittumisesta sovittava hallituksen tai varausyhteyshenkilön kanssa

·      Noudatetaan varausten alku- ja päättymisaikoja täsmällisesti. Otathan huomioon muut hallin käyttäjät odottamalla omaa vuoroasi hallin ulkopuolella antaen reilun tilan oven läheisyyteen edellisen koirakon poistua rauhallisesti.

¨    Kiinteistön käyttäjä on velvollinen noudattamaan näitä sääntöjä, hallituksen tai varausyhteyshenkilön antamia ohjeita ja on vastuussa kaikesta aiheuttamastaan vahingosta.