Aktiivisuusvelvoitteen kerääminen

Työskentely kokeissa, kilpailuissa, näyttelyissä ja muissa RSKK:n tapahtumissa ja näiden tapahtumien valmistelutehtävät

  • Huom! Voit ilmoittautua järjestämään sekä virallisia että epävirallisia tapahtumia. Ota yhteyttä lajiyhteyshenkilöön tai suoraan hallitukseen.

Majan, hallin ja piha-alueiden kunnostustyöt

  • Yhteiset talkootapahtumat
  • Itsenäisesti tehtäviä talkootöitä, kuten trimmeröintiä, haravointia ja sisätilojen siivouksia. Tehtävistä ilmoitetaan RSKK:n jäsenten Facebook-ryhmässä tai nettisivuilla. Voit myös tarjoutua tekemään työtä, jolle huomaat Kennelmajalla tarvetta.

Kouluttaminen ja koulutusten järjestäminen

  • Kouluttaminen lajeissa: koulutuspäivät, kurssit ja jatkuvien ryhmien ohjaaminen.
  • Koulutuksen järjestäminen: koulutuksesta sopiminen hallituksen ja kouluttajan kanssa, ilmoittautumiset jne.
  • Ota yhteyttä lajiyhteyshenkilöön tai suoraan hallitukseen (esim. jos ehdotuksesi koskee kaikille lajeille yhteisiä valmiuksia, koiran terveyttä tms.)

Kannustamme jäseniämme kouluttautumaan koetehtäviin ja kouluttajaksi pätevöitymiskursseilla. Kursseilla saa valmiuksia myös omaan harrastamiseen.

Puolto kurssille ja ohjeet maksuasioissa puheenjohtajalta.

Kouluttaminen RSKK:lla ei automaattisesti edellytä kouluttajapätevöitymistä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Itsenäiset talkootunnit (esim. tapahtumien valmistelu) tulee ilmoittaa eritellen tehtyjen tehtävien mukaan. Kaikista tehdyistä talkootunneistaan on hyvä myös itse pitää kirjaa aktiivisuuskauden aikana mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseksi. Tehdyt talkootunnit ilmoitetaan jäsensihteerille.

Ilmoita talkootunnit