HAKU

Hakuharjoittelun ja treeniryhmän yhteyshenkilönä toimii Sara Mastokangas, sara.mastokangas@gmail.com

Klikkaa tästä auki Suomen Palveluskoiraliiton esite!


Palveluskoiraharrastus

Palveluskoiraharrastus on paljon ulkoilua ja reipasta liikuntaa, mikä on omiaan lujittamaan koiran ja ohjaajan suhdetta. Ystäväpiiri myös laajenee nopeasti mukavassa palveluskoirahenkisessä ryhmässä. Harrastus antaa haasteita ja tyydytystä eritasoilla kilpaileville; koiran eteneminenhän riippuu paljolti ohjaajan innokkuudesta ja kokemuksen tuomista taidoista.

Koulutettuja harrastajien palveluskoiria käytetään myös yhteiskunnan hyödyksi, erikoisesti erilaisissa etsintätehtävissä.

Koiran koulutustason mittarina kokeet antavat lisäpontta tavalliselle harrastajalle. Kokeissa on seitsemän eri lajia. Kukin laji lukuun ottamatta talvikauden vetokokeita jakaantuu tottelevaisuus- ja maasto-osuuteen. Jokaisessa lajissa on kolme tasoluokkaa: 1 -luokka, 2-luokka ja ylin 3-luokka. Tasoluokka määräytyy koiran menestyksen perusteella.

Tottelevaisuusosasta koira saa korkeintaan kolmasosan kokeen kokonaispistemäärästä. Loput kaksikolmasosaa koira voi saada maasto-osuudesta. Enimmäispistemäärä on 300. Hyväksyttyyn tulokseen edellytetään koiran saavuttavan vähintään 70 pistettä tottelevaisuusosuudesta ja maasto-osuudesta vähintään 150 pistettä.

Tottelevaisuusosa on lajeissa luokittain samanlainen. Siinä koira tekee ohjaajansa käskystä erilaisia hallittavuusliikkeitä, kuten pysyy makuulta paikallaan, tulee käskystä luokse, noutaa esineen, ylittää esteitä sekä seuraa ohjaajansa sivulla halukkaasti.

Useimmiten koiran ohjaaja keskittyy johonkin vallitsemaansa koiran koulutuslajiin eli maastolajiin, mutta ei ole mahdotonta kilpailla useammassa koelajissa samalla koiralla. Kuitenkin samassa kokeessa koira voi osallistua ainoastaan yhteen lajiin ja luokkaan.

Päästäkseen kuitenkin palveluskoirakokeisiin on koiran suoritettava ns. käyttäytymiskoe. Tällä kokeella mitataan koiran sosiaalista tasoa ja koulutustasoa. 

Lainaus Suomen Palveluskoiraliiton sivuilta